საზოგადოებრივ კოლეჯ „სპექტრსა“ და სამშენებლო მარკეტ „კუბიკს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

12/01/2018

საზოგადოებრივ კოლეჯ „სპექტრსა“ და სამშენებლო მარკეტ „კუბიკს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.
თანამშრომლობის ფარგლებში, მხარეები ერთობლივი ძალისხმევით უზრუნველყოფენ პროფესიული კოლეჯის სტუდენტების სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის გავლას და შემდგომ დასაქმებას.
მემორანდუმის ფარგლებში, კომპანია უზრუნველყოფს უცხოელი ექსპერტის ჩამოყვანას და კოლეჯის ლაბორატორიების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვას.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0