სოფელ ლიჩში ლომიძეების უბანს 200 მ სიგრძის სასმელი წყლის მილი გადაეცა

12/10/2017

ჭალოვანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ლიჩში ლომიძეების უბანს 200 მ სიგრძის სასმელი წყლის მილი გადაეცა.
უახლოს ხანში ამავე უბანს დამატებით 1 000 მ სიგრძის მილი გადაეცემა.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0